Inteligentne alarmy

Tribo S

System monitoringu napłotowego opartym o kabel sensoryczny. Montowany  bezpośrednio do ogrodzenia, sensor stanowi całą powierzchnię kabla. Sygnały z kabla analizowane są w modułach procesora. Znajduje zastosowanie na każdym typie ogrodzenia, na każdej długości obwodu, w każdym obiekcie i na każdym terenie. Zestaw do monitoringu składa się z 2 lub 4 stref o maksymalnej długości 300 m dla każdej strefy. System alarmowy do skonfigurowania z kamerami do monitoringu i innymi systemami alarmowymi.

Inteligentne alarmy DRX Group © 2022 by MEG